Kåring af kødkvæg

Et nyt kåringssystem tages i anvendelse i foråret 2014.