Salmonella Dublin

Salmonella Dublin ikke kun en udfordring for besætninger med malkekvæg